هنرستان پسرانه: ثبت رکورد پژوهشی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 14 تیر 1395 12:16

دانش آموزان پژوهشگر هنرستان پسرانه سمابا تلاش وصف ناپذیر و راهنمایی و مشاوره مربیان مدرسه موفق به ثبت 6 اثر در جشنواره جوان خوارزمی مرحله منطقه ای شدند و توانستند به مرحله استانی راه یابند .

شایان ذکر است حمایت علمی ومادی تمامی طرحهای دانش آموزی شرکت کننده در جشنواره جوان خوارزمی به عهده مرکز آموزشی و فرهنگی سمااراک می باشد .